Договір публічної оферти

Відповідно до чинного українського законодавства торгівля через інтернет-магазин є дистанційною торгівлею. У зв’язку з цим інтернет-ресурс магазину am.in.ua є торговим майданчиком компанії “AM”. Договірні відносини між покупцем та інтернет магазином “AM” оформлюються у вигляді договору публічної оферти.

Натискання в інтернет-ресурсі на сторінці оформлення замовлення кнопки «Підвердити» означає, що покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), відповідно до чинного українського законодавства, прийняв до виконання умови договору публічної оферти, які зазначені нижче.

Договір громадської оферти є громадським, тобто. відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). При повній згоді з цим Договором покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та за невиконання умов цього договору.

Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Підтвердити» на сторінці оформлення замовлення та підтвердження його покупки. У разі потреби, за бажанням покупця, договір може бути оформлений у простій письмовій формі.

1. Умовні угоди

1.1. Умовні угоди – це визначення, присутні у цьому договорі, є його невід’ємною частиною.

1.2. Визначення трактуються виходячи з їхньої сутності та змісту цього договору. Нижче наведено список цих термінів:

am.in.ua — Торговий майданчик, інтернет-магазин.

Товар — об’єкт угоди сторін, обраний покупцем в інтернет-магазині am.in.ua і поміщений в кошик інтернет-магазину am.in.ua

Покупець — будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним українським законодавством, яке відвідало сайт am.in.ua, що має намір придбати Товар, та сплатити отримання такого Товару.

Продавець – Компанія “AM” власник товару, що пропонується на майданчику інтернет-магазину am.in.ua.

2. Загальні положення

2.1. Справжня публічна оферта (надалі — договір) визначає особливості купівлі-продажу товару на сайті am.in.ua Дана оферта застосовується щодо будь-якого товару, що пропонується до продажу (купівлі) на сайті am.in.ua.

3. Предмет договору публічної оферти.

3.1. Надання Покупцю доступу до всієї необхідної інформації по Товару (що підтверджує якість та безпеку його використання), представленому в рамках проекту am.in.ua.

4. Момент укладання договору.

4.1. Текст цього Договору є публічною офертою та діє для всіх відвідувачів інтернет-магазину am.in.ua, які мають намір, бажання та можливості придбати товари для дому, офісу, квартири, будь-яких інших установ Державного чи приватного характеру.

4.2. Акцепт оферти — придбання товару в порядку, визначеному цим договором, за цінами, вказаними на інтернет-ресурсі am.in.ua та згода з умовами оплати та доставки товару.

4.3. Факт придбання Товару є беззаперечним ухваленням Покупцем умов цього Договору. Покупець, який скористався послугами am.in.ua, розглядається як особа, яка вступила із Продавцем у договірні відносини.

5. Права та обов’язки сторін.

5.1. am.in.ua зобов’язується передати Покупцеві товар належної якості у відповідній комплектності та в комплекті, якщо такі передбачені

5.1.1. З моменту укладення цього Договору забезпечити повною мірою всі зобов’язання перед Покупцем відповідно до умов, обумовлених сукупно сайтом am.in.ua і цим договором. Продавець залишає за собою право невиконання зобов’язань у разі виникнення форс-мажорних ситуацій.

5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця та не надавати доступу до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством або за бажанням самого Покупця.

5.2. am.in.ua має право:

5.2.1. Змінювати умови цього Договору, а також Тарифи (ціни) на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сервері на am.in.ua.

5.2.1.1 Усі зміни набувають чинності негайно після публікації.

5.2.2. Відмовити у наданні послуг без пояснення причин.

5.2.3. Надсилати листи рекламного та інформативного характеру покупцям.

5.3. Покупець зобов’язується:

5.3.1. До моменту укладення Договору ознайомитись із змістом Договору, умовами Договору та тарифами (цінами), пропонованим Продавцем на всіх сторінках сайту am.in.ua

5.3.2. На виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, та достатні для доставки Покупцю оплаченого ним Товару.

6. Відмова від гарантій.

6.1. Продавець робить все можливе для забезпечення якісного надання послуг Покупцю.

6.2. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором на час дії «непереборної сили». Під «непереборною силою» розуміються надзвичайні та непереборні за цих умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов’язань сторонами за цим Договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені тощо), обставини суспільного життя (військові дії, надзвичайні становища, найбільші страйки, епідемії тощо), заборонені заходи державних органів. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій, і кожна із сторін бере на себе ризик наслідків форс-мажорних обставин.

7. Доставка товару.

7.1. Покупець отримує Товар у вигляді доставки, чи отримує його особисто. Порядок оплати та отримання зазначений у розділі «Доставка та оплата»

7.2. При доставці товарів до інших міст України, що виконується іншими Службами доставки на умовах співробітництва з ТОВ «Нова Пошта» (далі Компанія-перевізник) Покупець у повному обсязі та беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів компанії «Нова Пошта», які доступні на сайті Компанії- перевізника.

7.3. Факт отримання товару та відсутність претензій до якості товару Покупець підтверджує власним розписом у видатковій накладній при отриманні товару. Зі свого боку, компанія «AM» гарантує відвантаження товару Компанії-перевізнику у кількості, обумовленій та оплаченій Покупцем, у комплектності згідно специфікації цього товару та у належному (робочому) стані та якості.

7.4. У разі відсутності Покупця за адресою доставки, вказаної Покупцем у заявці або відмови Покупця через відмінність від зазначеної п.п. 6.2 від отримання товару при доставці кур’єром Компанії-перевізника товар повертається в торговий центр відвантаження. Оплата за послуги Компанії-перевізника стягується із суми, перерахованої Покупцем за товар Продавцю. Залишок суми повертається Покупцеві на підставі його листа, надісланого на адресу amuukraine@gmail.com із зазначенням розрахункового рахунку, на який мають бути повернені кошти.